Bulharsko Sofie

Fotografie: vintagedept | Licence: CC 2.0

0

Sofie – Bulharské srdce Balkánu

Sofie, hlavní město Bulharska, leží na zajímavém strategickém místě přímo uprostřed Balkánského poloostrova pod svahy západobulharského pohoří Vitoša, které nádherně dokresluje panorama města a zároveň je domovem pro druhý nejstarší národní park na Balkáně.

Historie Sofie se táhne 2,400 let hluboko do historie až do 5. století před Kristem, kdy město založil na území tehdejší Thrákie keltský kmen Serdi a pojmenoval ho Serdika. Dnešní jméno dala Sofii ve 14. století cihlová budova byzantského kostela sv. Sofie, jejíž původ se datuje až do 6. století našeho letopočtu. Hlavním městem Bulharska se Sofie stala v roce 1879 a dnes je metropole domovem pro téměř 1,3 milionu obyvatel.

Významnou úlohu plní Sofie také jako hlavní univerzitní město v zemi. Sídlí zde 9 univerzit, přičemž nejstarší z nich, Univerzita Sv. Klimenta Ohridského (žák Cyrila a Metoděje), byla založena v roce 1888 a budova rektorátu univerzity patří mezi významné architektonické budovy ve městě.

Významné památky Sofie

Za nejstarší budovu ve městě je považována cihlová Rotunda sv. Jiří, postavená ve 4. století Římany. V interiéru rotundy se nacházejí velmi cenné fresky z 12. – 14. století. V roce 2004 byl v centru Sofie objeven původní amfiteátr města Serdika z 3. – 4. století našeho letopočtu.

Jednou z nejvýznamnějších památek Sofie je Katedrála sv. Alexandra Něvského z konce 19. a začátku 20. století. Stavba byla postavena jako výraz vděku za nezávislost, kterou Bulharsku v roce 1878 udělil tehdejší ruský car Alexandr II. a na počest ruských vojáků padlých během osvobození Bulharska od turecké nadvlády. Název dostal kostel podle patrona ruské carské rodiny, sv. Alexandra Něvského.  Jednou z mála tureckých památek je Mešita Banja Baši ze 16. století, jedna z nejstarších na Balkáně. Název „Banja Baši“ znamená turecky „Mnoho lázní“.

Na okraji Sofie stojí další významná náboženská stavba, středověký Bojanský kostel bulharské ortodoxní církve. Nejstarší části kostela jsou z přelomu 10. a 11. století a od roku 1979 jej najdeme na seznamu světového dědictví UNESCO. Zajímavou ukázkou ruské architektury na bulharském území je mimo jiné Chrám sv. Mikuláše Divotvorce.

Kultura a nákupy

V městě dále sídlí budova Národní opery a baletu, Národní divadlo Ivana Vazova, Galerie bulharského umění nebo Archeologické muzeum s hodnotnou sbírkou starověkých a byzantských památek. Největším bulharským muzeem je Národní historické muzeum, které disponuje rozsáhlou sbírkou 650 tisíc předmětů s datací od pravěku po současnost.

Hlavní nákupní a turistickou tepnou Sofie je v centru ležící bulvár Vitosha.

Počasí v Sofii


Památky v Sofii

Štítky:


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top ↑