Lucembursko

Fotografie: Paul Beattie | Licence: CC 2.0

0

Lucemburk – Úspěšné město na skalách

Velmi specifické město velmi specifického státu, takto by se dal stručně jednou větou popsat Lucemburk. Sto tisícové hlavní město drobného Lucemburského velkovévodství se rozkládá na několika vzájemně propojených skalnatých návrších, mezi kterými se klikatí soutok řek Alzdette a Pétrusse. Ve městě se nachází více než stovka mostů, z nichž se povětšinou nabízí nádherné výhledy na kaskádovité rozložení města a údolí řek poseté parky pod skalami.

Lucemburk je známý zejména jako významné administrativní a bankovní centrum, díky čemuž má město světové prvenství v hrubém domácím produktu na osobu, který zde dosahuje působivé hodnoty více než 80 tisíc amerických dolarů (přibližně 1,6 milionu korun). Vysokou životní úroveň lze pozorovat doslova na každém kroku. V centru narazíte na člověka bez obleku jen výjimečně, neboť velká většina obyvatel je zaměstnána právě v bankovním sektoru. Úspěch města dokazuje rovněž založení University of Luxembourg v roce 2003.

Historie a památky

Město bylo založeno v roce 963 Siegfriedem I. Lucemburským a většinu své historie sloužilo především jako obranná pevnost, což dnes dokládá zrekonstruované původní městské opevnění Thüngen. Součástí této pevnosti je rovněž muzeum moderního umění Mudam.

Pozornost turistů si získává také Vévodský palác, oficiální sídlo lucemburského velkovévody a v letech 1572 – 1795 městská radnice. Za neoficiální státní symbol nezávislosti je místními považován most Adolphe Bridge, postavený v roce 1903. Centrálním náměstím Lucemburku je Place d´Armes, atraktivní místo vyhledávané zdejšími i turisty zejména během letních měsíců, kdy zdejší rozkvetlé stromy poskytují příjemný chládek pro posezení či nákupy.

Jelikož Lucembursko tvoří vzájemný styk hranic Německa, Francie a Belgie, zasáhly velkovévodství zásadně obě světové války, které pustošily planetu v minulém století. Na první světovou válku a tisíce tehdejších lucemburských dobrovolníků bojujících na straně Dohody upomíná pomník Gëlle Fra.

Nedaleko Lucemburku na východě velkovévodství se nachází Památník amerických vojáků padlých zejména během bitvy v Ardenách v zimě na přelomu let 1944/45. Na přilehlém hřbitově odpočívá více než 5 tisíc amerických vojáků a čestný hrob zde má mimo jiné slavný generál George S. Patton.

Lucemburk a Čechy

Pro Českou republiku a české návštěvníky je Lucemburk blízký hned z několika důvodů. Jednak se jedná o partnerské město Prahy, a také odtud pochází pro naši historii významný panovnický rod Lucemburků,  za jehož panování se zejména Karel IV., považovaný u nás za Otce vlasti, zasloužil o rozkvět Prahy na úroveň hlavních evropských center tehdejší doby. Zatímco Karel IV. je pohřben v pražské Katedrále sv. Víta, jeho otec Jan Lucemburský odpočívá právě v Lucemburku ve zdejší pozdně gotické katedrále Notre Dame z počátku 17. století. V podzemních prostorách katedrály je volně přístupná krypta s hrobem tohoto českého krále.

A aby toho nebylo málo, město Lucemburk rovněž vyjádřilo úctu a obdiv Janu Palachovi, po kterém pojmenovalo jedno z menších náměstí v samotném centru a umístilo zde jeho pamětní desku.

Štítky:


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top ↑