Řecko Athény

Fotografie: Pedro Szekely | Licence: CC 2.0

0

Athény – Antická kolébka demokracie (I. část)

Pokud se vydáme do jižní části Balkánského poloostrova, přesněji do regionu Attika rozprostírajícího se na stejnojmenném poloostrově, nalezneme zde jedno z nejstarších měst na světě se zaznamenanou historií trvající 3,400 let a zároveň hlavní město Řecka, Athény.

Athény v historii a dnes

Světovou slávu získaly Athény jakožto místo, kde byly ve starověku položeny základy moderní demokracie, která je dnes dominantním státním zřízením ve světě. Samotné město obývá zhruba 660 tisíc obyvatel, avšak v celé aglomeraci Athén a okolních měst žijí celkem 4 miliony obyvatel. Důležitou městskou částí je přístav Pireus. Původně přístavní město bylo využíváno jako hlavní přístav Athén už od dob antiky.

Athény, jakožto významné starověké centrum umění a filozofie, jsou oblíbenou a vyhledávanou destinací zejména pro milovníky antiky. Ale napříč historií najdeme v Athénách kromě původních řeckých staveb také znatelný vliv římské kultury, který přetrval i do období Byzantské říše a od 15. až do první poloviny 19. století udávali architektonický směr v Athénách turečtí dobyvatelé. Zdejší stavby a jejich pozůstatky tak nabízejí širokou paletu stavebních slohů, i když nejznámější a nejslavnější památky Athén pocházejí především z období starověku.

Akropole

Nejznámější a nejnavštěvovanější památkou Athén je skalnaté návrší tyčící se nad městem, zvané Athénská akropolis, kde nalezneme pozůstatky architektonicky výjimečných staveb dórského slohu z klasického období, kterým dominuje chrám zasvěcený bohyni Athéně, Partheon, jehož výstavba započala v 5. století před naším letopočtem. Od března roku 2007 je celá Akropolis zapsána na seznamu Evropského kulturního dědictví UNESCO. Kromě památek zde leží také archeologické muzeum pyšnící se jednou z nejbohatších sbírek na světě.

Pod svahy Akropole pak leží další významná památka starověké kultury – Dionýsovo kruhové divadlo. Jedná se o nejstarší známé divadlo na světě, kde se svého času hrály premiéry velikánů řeckého antického divadla, jakými byli Aischylos, Aristofanes, Euripides nebo Sofokles. Dodnes najdeme v Athénách víc aktivních divadel, než například v Londýně.

SLOVNÍČEK
Καλημερα [kalimera] Dobré ráno nebo také dobrý den v řečtině
Καλησπέρα [Kalispera] Dobrý večer v řečtině

Štítky:


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top ↑